1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Новата транспортна стратегия на България, ефективността на големите инфраструктурни проекти

21 Октомври 2016

 

Новата транспортна стратегия на България, изработвана от чуждестранни консултанти, да стане тема на българско събитие - Десетата национална конференция по транспортна инфраструктура, на която да бъде обсъдена от експертите.

Това предложи инж. Стефан Чайков в заключителната част от Деветата национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, която се проведе първите дни на октомври 2016 г.


Ефективни ли са големите инфраструктурни проекти на България? Въпроса зададе доц.д-р Христина Николова от УНСС, като предложи да се направи икономическа оценка на мегаструктурите в България, реализирани през последните години. Тя припомни изследванията на мега обекти, според които 9 от 10 проекта са извън планирания бюджет. Сред деветте е и тунелът под Ламанша, който е надхвърлил първоначалната стойност със 140%, а планираните приходи от него едва достигат 50-те процента. Общо казано, световните мега проекти от последните времена имат отрицателна възвръщаемост.

Румен Михайлов, председател на Българската асоциация за интелигентни транспортни системи препоръча по-добра комуникация между различните сектори на транспортната инфраструктура – да се гледа цялата картина, а не само отделният проект или дейност, предложи Румен Михайлов.

Проф. Румен Миланов от катедра "Пътища", напомни, че най-голям проблем от гледна точка на безопасността на движение са пътищата в експлоатация: "Подобряването на реалното им състояние е въпрос на пътна безопасност", каза проф. Миланов.

По време на конференцията освен Наредба 1 за проектирането на пътища беше обсъдена и Наредба 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните система на урбанизираните територии. Арх. Петър Диков представи новите елементи в нея: дава се предимство на хората в риск, децата, хората с увреждания, пешеходците; набляга се на успокояване на движението и на тенденцията - от скоростни градски магистрали към 30-километрови зони. Предвиждат се пешеходни територии, а велоалеите "слизат" на пътното платно. Идеята за "споделеното движение" се развива в няколко насоки. Замисълът е да се поставят на първо място хората в риск, следва групата на пешеходците, след тях идва ред на велосипедистите и масовият градски транспорт. Намаляването на габарита на лентите за движение е конкретна мярка към намалявате на скоростта в градовете. Наредбата ще наложи промени в Закона за устройство на територията, където е записана класификацията на уличната мрежа. Документът има за цел да доведе до преструктуриране на приоритетите на градското движение, като дава преднина на масовия градски транспорт, трамваите и тролеите, както и метрото.

Повече информация може да намерите на:

http://infrastructure.bg/news/2016/10/12/2842474_novata_transportna_strategiia_na_bulgariia/