1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Представят промените за нормите на проектиране на пътища в България

26 Септември 2016

 

Катедра „Пътища“ при Университета по архитектура, строителство и геодезияза девета поредна година организира научен форум с международно участие, поставяйки важни въпроси в дневния ред на обществото.

Водещата тема на конференцията “УСТОЙЧИВА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ тази година е подчинена на изготвяне на изменение и допълнение на Наредба №1 от 2000 г. за проектиране на пътища и на Наредба №2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Конференцията се провежда под патронажа на МРРБ и МТИТС, с подкрепата на местните власти. Генерален спонсор на събитието е Виртген Груп, които ще покажат новите тенденции в пътностроителните машини.

Новият начин на придвижване изисква от архитекти, проектанти, инженери и урбанисти промяна на модела, касаещ мобилността – електромобили, велосипеди, ховерборд, електроборд… необходимо е изграждане на качествени трасета, със специална инфраструктура, гарантираща безопаснот и комфорт.

Факт е, че товароносимостта на автомобилите се промени в пъти, както и техният брой и бързината на придвижване. Мобилността в столицата, например, определи развитие на градския транспорт с интегрирани спирки – обвързващи спирки на подземен и наземен транспорт, буферни паркинги, нов вид мобилни приложения.
Магистралните трасета вече не са територия само за автомобили, техните пространства вече са централи, произвеждащи зелена енергия.

Работната група за промяна на Наредба 1 и Наредба 2 бе създадена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Ръководител на групата от експерти и научни специалисти, които разработват Наредба №2 е арх. Петър Диков. Важно е да се отбележи, че комисията прие да има отделни правилници за проектиране на съществуващата пътна и улична мрежа и правилник за проектиране на нови пътища и улици.

На осмата Конференция, организирана от Катедра „Пътища“ на УАСГ през 2015 г., министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова определи основните проблеми, които стоят пред работните групи от експерти - практици и научни специалисти:

  • промяна на изискванията за отводняване на шосетата, за да не се допуска разрушаване на пътната инфраструктура след големи количества валежи;
  • нови норми при проектирането на пътни съоръжения, гарантиращи безопасността и сигурността на пътя;
  • определяне на точни и ясни изисквания за основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на съществуващи пътища и улици, строителство на кръгови кръстовища и пътни възли, ограничителни системи и т.н.

Организационният комитет на научния форум, председателстван от проф. д-р инж. Николай Михайлов дава възможност в специални панели да бъдат представени проектите за двете Наредби, да бъдат обсъдени предложенията, нормите и транспортните характеристики, показателите за проектиране и планиране.

Целта на деветата конференция по „Устойчива транспортна инфраструктура“ е в максимална степен промените да гарантират ефективност и инженерни решения с поглед 20 години напред, подобряване на инфраструктурата и нейните елементи, както и безопасността на гражданите.

Деветата конференция с международно участие ще се проведе от 5 до 8 октомври 2016 г., в хотел „Риу Хелиос Парадайс“, Слънчев бряг.

Източник: https://news.bg/regions/predstavyat-promenite-za-normite-na-proektirane-na-patishta-v-balgariya-1.html