1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

В Истанбул беше открит първият мултимедиен център за презентиране на българското висше образование

27 Октомври 2016

 

На 21 октомври ректорът на УАСГ, проф. д-р инж. Иван Марков, присъства на официалното откриване на първия мултимедиен център за презентиране на българското висше образование в Истанбул.

Центърът се намира в сградата на българското генерално консулство в Истанбул и има за цел да представя възможностите и предимствата на съобразеното с европейските изисквания образование в България. Аудио информация относно българските висши учебни заведения, системата на обучение, специалностите, условията за прием и обучение на студенти от Турция и от трети страни ще бъде достъпна на три езика (български, турски и английски). Бъдещите кандидат-студенти ще имат достъп и до печатни и фотоматериали, както и полезни контакти (адреси, телефони) в Истанбул. Очаква се центърът да има важен принос за сътрудничеството между България и Турция в сферата на образованието и да подпомогне реализирането на потенциала в тази сфера до по-голяма степен. 

УАСГ е един от университетите-инициатори за създаването на мултимедийния център. На откриването присъстваха и официални лица от Югозападния университет в Благоевград, Техническия университет в София, Националната спортна академия "Васил Левски", Медицинския университет в Пловдив, както и на българската компания Интерхекс, реализираща проекта. Сред гостите бяха и много български турци от изселническите организации в района, както и представители на местните власти. 

Източник: http://uacg.bg/?p=42&l=1&id=2521