1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Научно-практическа конференция „Мобилност за един свързан свят“

31 Октомври 2016

На 28.10.2016г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе научно-практическа конференция „Мобилност за един свързан свят“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.

В конференцията участваха учени, представители на бизнеса, ръководители на транспортни фирми и държавни структури от транспортния бизнес.  Сериозно представяне на конференцията направиха преподаватели и докторанти от катедри „Икономика и счетоводство в транспорта“ и „Технология, организация и управление на транспорта“ при ВТУ „Тодор Каблешков“, които споделиха резултати от своите изследвания, предложиха ефективни и устойчиви решения за възникващите проблеми в областта на транспорта. Заместник ректорът по научна и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р Даниела Тодорова поздрави участниците в конференцията, като изрази своето задоволство от активността на младите хора и бизнеса в дискутирането на проблемите на транспортния сектор и желанието на всички да съдействат за създаване на условия за подобряване на транспортната услуга.

Източник: https://www.vtu.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B1/