1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Новини

11 Януари 2017

На 06.12.2016 г. в Института за икономически изследвания при Българска Академия на Науките се проведе открито заседание на Научно жури по защитата на дисертационния труд на проф. д-р инж. Николай Михайлов за придобиване на научна степен „Доктор на икономическите науки“.

Тема на защитения дисертационен труд:

“КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”.

Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура" поздравява проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, с пожелание за още много бъдещи творчески успехи!

22 Ноември 2016

 

През новия век България заложи на изграждането на магистрали. За 15 години бяха пуснати 362 км нови отсечки, повече отколкото за 30 години строителство преди това.

Прочети още
07 Ноември 2016

Интервю с доц. д-р арх. Боян Георгиев, Директор на Центъра за международна дейност и мобилност, от Делхи, където той успешно представи УАСГ в изложението „Европейско висше образование Индия 2016”.

Прочети още
02 Ноември 2016

Ако не започнем строителството на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле най-късно през 2018 г. рискуваме да загубим цялото безвъзмездно европейско финансиране за проекта. За това алармира министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на форума „Региони в растеж“, който се провежда в Благоевград.

Прочети още
31 Октомври 2016

На 28.10.2016г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе научно-практическа конференция „Мобилност за един свързан свят“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.

Прочети още