1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Членове

Учредители на Форума са:

 • инж. Алекси Кесяков
  секретар на Държавно-обществената комисия по безопасност на движението

 • инж. Андриана Георгиева
  изпълнителен директор на Българска браншова камара „Пътища“

 • главен комисар Антон Антонов
  началник-отдел „Пътна полиция“ при „Главна дирекция“

 • инж. Борислав Крушкин
  Директор Административна и стопанска дейност към МГУ „Св. Иван Рилски“

 • инж. Валентин Зарев
  изпълнителен директор на „Пътинвест инженеринг“ АД

 • проф. д-р инж. Валентин Николов
  декан на факултет ТСТТ във ВТУ „Тодор Каблешков“

 • инж. Васил Неделчев
  изпълнителен директор на „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД

 • инж. Велизар Стоилов
  изпълнителен директор на „Пъстрой-92“ АД

 • Венелина Гочева
  управител на „Вестникарска група България“

 • Венета Кръстева
  управляващ партньор на „Градът Медиа Груп“

 • инж. Владимир Чакъров
  управител на Институт по транспорт и комуникации към БАН

 • доц. д-р инж. Георги Годинячки
  декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“

 • инж. Димитър Иванов
  бивш председател на УС на АПИ

 • доц. д-р инж. Димо Кисов
  ръководител катедра „Строителни конструкции“ към ВСУ „Любен Каравелов“

 • инж. Евгени Чачев
  бивш Министър на регионалното развитие и благоустройството

 • инж. Живко Недев
  член на КИИП

 • Иван Стателов
  представител на фирма „Лукобит“

 • проф. д-р инж. Иван Трифонов
  преподавател в катедра „Пътища“ към УАСГ

 • инж. Костадин Таушанов
  член на УС на СПИК

 • проф. д-р инж. Красимир Петров


 • проф. д-р Любен Тотев
  ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“

 • проф. д-р инж. Милчо Лепоев


 • Мирослав Манолов
  изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“ АД

 • проф. д-р Митко Димитров
  директор на Институт за икономически изследвания към Българска академия на науките

 • контраадмирал Митко Петев
  началник на ВА „Г. Раковски“

 • Наталия Малчева


 • проф. дмн. Николай Милошев
  зам. Директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН

 • проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов
  ръководител катедра „Пътища“ към УАСГ

 • инж. Николина Стоянова
  член на КИИП

 • инж. Павел Диковски
  председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“

 • инж. Петко Табаков
  член на УС на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“

 • арх. Петър Диков


 • проф. д-р инж. Петър Стефанов
  преподавател в катедра „Пътища“ към УАСГ

 • проф. д-р инж. Румен Миланов
  преподавател в катедра „Пътища“ към УАСГ

 • инж. Светослав Глосов
  председател на Камара на строителите в България

 • проф. д-р инж. Светослав Симеонов
  Директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН

 • Славка Бозукова
  главен редактор на в. „Стандарт“

 • проф. д-р инж. Стойо Тодоров
  декан на Факултет по транспортно строителство към УАСГ

 • доц. д-р Христина Николова
  преподавател в катедра „Икономика на транспорта“ към УНСС

 • проф. д. ик.н. Христо Първанов
  декан на факултет „Икономика на транспорта“ към УНСС

 • инж. Юлиан Тюфекчиев
  директор на „Мотт МакДоналд България“ ЕООД

 • инж. Ясен Ишев
  пътен експерт