1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Усвоени са 68% от оперативна програма "Транспорт"

08 Януари 2015

Усвояването на средствата по оперативна програма "Транспорт" възлиза на 68% средно за програмата. Тя е една от успешните оперативни програми - ресурсът по нея е договорен 100%.

Усвояването на средствата по оперативна програма "Транспорт" възлиза на 68% средно за програмата. Тя е една от успешните оперативни програми - ресурсът по нея е договорен 100%. Благодарение на този факт и управленските мерки до този момент няма изгубени средства, няма да има загуби и до края на 2014 г., но предизвикателствата пред усвояването и разплащането на средствата през 2015 г. стават големи - следва да бъдат изплатени 32% от стойността на програмата (общо 1 887 587 256 евро), или около 604 млн. евро.
Това каза Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), в панел за еврофондовете и оперативните програми по време на Българския икономически форум миналата седмица.
Констатира се забавяне от около 1 година, добави Галина Василева. То се дължи на изоставането на няколко големи проекта от пътищата и от железниците. Този факт беше потвърден и от проверките на министъра на транспорта, информационните технологии  и съобщенията Ивайло Московски.
През първия програмен период

най-големи бяха инвестициите
в пътна инфраструктура, следвани от метрото, железниците и подобряване на корабоплаването.

Най-добро е усвояването на средствата
за разширението на метрото на София - 94%. През април, когато завършва изпълнението на двата участъка от метрото - до летището и до Бизнес парка, усвояемостта ще достигне 100%.
В пътната ос усвояването на средствата е 65%, в железниците - 50%, и 36% във водните проекти.
Целта е до края на 2015 г. да се постигне максимално усвояване на наличния финансов ресурс.

Резултати от изпълнението на ОП "Транспорт" 2007 - 2013
Рехабилитирани са над 242 км жп линии (разгъната дължина), в процес на рехабилитация са още над 260 км жп линии.
Новоизградени са над 140 км автомагистрали и над 49 км I клас пътища, в процес на строителство са още над 125 км автомагистрали и 28 км I клас пътища.
Изградени са 13 нови метростанции и 13 км нови метролинии, в процес на строителство са още 7.6 км метролинии и 7 метростанции.
Завърши грубият строеж на трафик кулите във Варна и Бургас, част от проекта VTMIS, фаза 3.
Подписан е акт 15 за строителството на сградата на РИС център - Русе.

Приоритети на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.
Общият бюджет на програмата възлиза на 1 887 587 256 евро, от тях от ЕС са 1 604 449 168 евро (КФ 1 144 687 261 евро и ЕФРР 469 761 907 евро).
За развитие на железопътната инфраструктура по "основната" и "разширената" ТЕН-Т мрежа ще бъдат отделени  673 345 448 евро.
За развитие на пътната инфраструктура по "основната" и "разширената" ТЕН-Т мрежа -  673 345 448 евро.
За подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари за метро са предвидени 401 529 412 евро, а за интермодални терминали – 23 529 412 евро.
Новата ос "Иновации в управлението и услугите" включва внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта (развитие на информационни системи за управление на автомобилния, железопътния (GSM-R) и корабния трафик; изграждане на цялостна информационна система за търсене и спасяване; модернизация и изграждане на съоръжения за приемане и обработка на отпадъци в пристанищата с национално значение; повишаване качеството на аеронавигационните данни и информация; доставка на мултифункционални плавателни съдове и др.). Средствата, заложени в оста, възлизат на 68 170 107 евро.

Железопътни приоритети
През втория програмен период ще бъдат развити проектите:
- Рехабилитация и модернизация на жп линия Пловдив – Бургас, фаза 2, включително и жп възел Пловдив и жп възел Бургас (за скорост 130 км/час), с дължина 100 км и индикативна стойност 320 млн. евро
- Модернизацията на жп гари Стара Загора, Нова Загора, Ямбол и Карнобат
- Модернизация на жп линията Елин Пелин – Ихтиман - Септември (за скорост 160 км/час); участъците в нея са Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември, а общата дължина е 78 км. Индикативна стойност на двата участъка е 740 млн. евро.
Тъй като проектите на НКЖИ добавят стойност, тяхното съфинансиране със средства от компанията достига 50%.

Железопътни проекти по Механизма за свързана Европа
Основният проект е Драгоман – София – Елин Пелин, като в него попада и част от жп възел София, общата дължина на трасето е 65 км. Индикативната му стойност е 200 млн. евро.
Вторият проект е "Модернизация на жп трасето Видин – Медковец" с дължина 60 км и индикативна стойност 375 млн. евро.

Пътни проекти
Основният пътен проект в ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" е изграждането на лот 3 на АМ "Струма". Дължината му е 62 км, разделена в четири участъка:
- Лот 3.1, от Благоевград до Крупник (17 км)
- Тунел при с. Железница с дължина 2 км, с прилежащите съоръжения
- Лот 3.2, от Крупник до Кресна (21 км). Основната част от участъка е тунел в Кресненското дефиле с обща дължина около 15.5 км
- Лот 3.3, от Кресна до Сандански (23 км).
Индикативната стойност на обекта е 750 млн. евро.
Вторият обект е изграждане на АМ "Хемус". Строителството на автомагистралата с приблизителна дължина 250 км е  разделено в три етапа:
- Етап 1 – от АМ "Хемус" (А-2) Ябланица до път II-35 - 60 км
- Етап 2 – от път II-35 до път E85 - около 85 км
- Етап 3 – от път E85 до АМ "Хемус" (А-2) Белокопитово - 108 км.
Индикативната стойност на трасето е 780 млн. евро.
Третият пътен проекте изграждане на тунела под връх "Шипка". Това е фаза II от проект "Обход на град Габрово с тунел под връх Шипка", V етап.
Проектът включва изграждането на пет тунела - тунел под връх Шипка с дължина 3.22 км и още четири тунела с дължини съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м.
Индикативната стойност на тунела е 100 млн. евро.

Интермодалност
В оста за интермодалност попада строителство на линия 3 на метрото в София: Етап I - участък "Ботевградско шосе" (бул. "Владимир Вазов") – Централна градска част - кв. "Овча купел" (ул. "Житница")". Проектът на Етап І включва изграждане на подземен участък с дължина 7.8 км и 8 метростанции. Тук попада и изграждането на депо, както и доставка на подвижен състав. Индикативната стойност е 434 млн. евро.
Вторият проект е удължението на линия 2 на метрото от метростанция Джеймс Баучер (MС II-11) до пресичането на бул. "Черни връх" с ул. "Хенрих Ибсен" (MС II-12 "Витоша"). Участъкът е подземен, с дължина 1.3 км и 1 метростанция. Индикативна стойност на обекта е 21.6 млн. евро.

Очаква се одобрението на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура".