1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Световен конгрес по опазване на настилките

29 Януари 2015

 

 В Париж ще се проведе  първият Световен конгрес по опазване на настилките от 22.2.2015 г. до 25.2.2015 г. „PAVEMENT PRESERVATION & RECYCLING SUMMIT“.

Организират  го "Асоциацията по пътни  настилки и рециклиране", "Международна федерация по битумни емулсии", "Фондация на пътно поддържане", "Международна   асоциация на настилките със слърисил", с подкрепата  на PIARC, IRF, Eurobitum,   Wirtgen  и много други. Темите са  изключително сериозни, докладващите – авторитетни институции от цял  свят.

 

За повече информация посетете интернет страницата: http://www.pprsparis2015.com/