1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Австрийски Форум "Транспортна инфраструктура""

22 Април 2015

Австрийски компании от областта на инфраструктурата и пътнотранспортните технологии ще представят своето ноу хау, най-новите си технологии, изделия и услуги в София.

Форумът ще се проведе на 29 април 2015 г. от 8.30 ч. до 14 ч. в хотел „Холидей Ин”, бул. „Александър Малинов” № 111, София. Форумът на австрийски фирми „Транспортна инфраструктура” предлага възможност за директни контакти между австрийски и български компании и други заинтересувани лица от областта на инфраструктурата, пътнотранспортните технологии и логистиката. В състава на австрийската делегация влизат компании от секторите пътища, железопътен транспорт, електронната ТОЛ система, шумоизолация и др. В приложението можете да намерите списък на участващите компании с фирмените им профили. Участващите австрийски компании ще представят свои кратки презентации и след това ще бъдат на разположение за срещи със заинтересувани български фирми и представители на обществени институции. За българските фирми участието е безплатно.

Покана

Регистрация за участие

Програма

Списък на фирми