1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Осма национална конференция по пътища с международно участие

01 Юни 2015

Университет по архитектура, строителство и геодезия, катедра „Пътища” и Агенция „Пътна инфраструктура” организират

под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) Осма национална конференция по пътища с международно участие с водеща тема: "Съвременни европейски норми за проектиране на пътища", която ще се проведе в гр. Несебър, хотел „Сол Несебър Рисорт“ от 30 септември до 3 октомври 2015 г. Партньори на събитието са:

·         Камара на строителите в България (КСБ)

·         Българска браншова камара „Пътища” (ББКП)

·         Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” (ББАПБ)

·         Сдружение на пътните инженери и консултанти (СПИК)

·         Сдружение „Българска асоциация интелигентни транспортни системи“ (БАИТС)

·         Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“ (БФТИ)

·         Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП)

 Повече информация може да намерите в интернет страницата на конференцията: http://conferenceroad.bg/