1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

59-та международна конференция, МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София

13 Юни 2016

59-та международна конференция организирана от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", гр. София, ще се проведе на 28 октовмри 2016 г. За повече информация: http://mgu.bg/docs/dipl-MNS%20II-bg16.pdf