1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Пета международна научна конференция за студенти и докторанти

20 Април 2016

Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ ще бъде посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“, УНСС.

 

 

 

Информация за събитието може да намерите на: http://www.unwe.bg/bg/news/9197/25-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80.html