1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

"ПОГЛЕДНИ"

15 Септември 2016

В брой 74 на Държавен вестник са обнародвани промените в Наредба № 2 за пътната маркировка, съгласно които се въвеждат надписи „ПОГЛEДНИ“ на пешеходните пътеки и кръстовищата, които да подсещат пешеходците, преди да навлезнат на платното за движение, да погледнат безопасно ли е и след това да преминат.

Наредбата е общ документ на три министерства и е подписана от министрите на регионалното развитие и благоустройството, вътрешните работи и  транспрота, информационните технологии и съобщенията.

С поставянето  на тези надписи се очаква да бъдат намалени грешките на пешеходците, които навлизат на платното за движение без да се огледат.

За периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2016 г. при пътнотранспортни произшествия са загинали 793 пешеходци и са били тежко ранени 12 449. Над 80% от тях са пострадали при опит да преминат през платното за движение.
От особенно значение ще бъде поставянето на надписите в районите на детските и учебните заведения,  където освен като предпазна мярка, ще имат определена обучителна и възпитателна роля за формиране на трайни навици в децата, да се оглеждат преди да навлезнат на платното за движение.
Очаква се, че с въвеждането на надписите "ПОГЛДНИ" в близко бъдеще да бъде намален броя на убитите и ранени пешеходци.
По инициатива на отделни  областни, общински и училищни ръководства започна поставянето на надписите. Поставянето на надписи на пешеходните преходи е преди всичко загриженост на местните власти за опазване живота и здравето на жителите в населените места.
Целта е пред всяко училище – надписи за създаване на трайни навици, за безопасно преминаване!

Източник: http://dokkpbdp.mvr.bg/Calendar/News/pogledni.htm