1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Минно-металургичен университет в гр. Шуджоу – Република Китай

05 Октомври 2016

В периода 18.09.-24.09.2016г. делегация от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в състав проф. д-р инж. Любен Тотев – ректор на университета; доц. д-р Павел Павлов – зам.- ректор по Научноизследователската дейност; доц. д-р Ивайло Копрев-декан на Миннотехнологичен факултет и Ли Ксиаолинг – докторант посетиха Минно-металургичен университет в гр. Шуджоу – Република Китай.

На срещата бе подписан договор за партньорско сътрудничество, международен обмен на студенти, докторанти и преподаватели, както и съвместна работа в научни проекти. Бяха посетени и обекти от минерално-суровинния отрасъл на Република Китай. Проведоха се конкретни срещи с цел съвместни инициативи за обучение и усъвършенстване на специалисти от минния отрасъл. 


На проф. д-р инж. Любен Тотев бе връчено отличие от г-н Широнг Ге – ректор на Китайски минен университет.

Източник: http://www.mgu.bg/main.php?submenu=200&id=536