1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

ДВАНАДЕСЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ, БЪЛГАРИЯ 2017” – 15 ЮНИ 2017 Г., СОФИЯ

04 Юни 2017

 

 

Основни акценти на програмата за 2017 ще бъдат:

• Развитие и финансиране на стратегическата инфраструктура на България — стратегии, планове и очаквания. Приоритети и инвестиционни програми 2017-2020 г.

• Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 – 2020 г. — състояние, проекти и одобрено финансиране за пътища, железници, пристанища, летища, интермодални терминали.  Иновации в транспортната инфраструктура. Европейско финансиране за транспортни проекти. Икономика и приоритетни транспортни проекти.

• Екологична инфраструктура — приоритети и управление на води, хидроинженерни проекти и отпадъци. Проекти 2017-2020 г.

• Енергийна инфраструктура - проекти и инвестиции на газопреносната, електроенергийната и електропреносната инфраструктура
2017-2020 г. Развитие на ядрената енергетика.

Повече информация можете да намерите тук: http://infrastructure-bg.com/bg/