1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Работна среща на Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура"

19 Май 2015

На 11 юни 2015г. (четвъртък) от 15ч. се проведе работна среща в Заседателната зала на Хидротехническия факултет, 205 в УАСГ със следните теми на обсъждане: 

·Икономически ефективни предложения за проекти в транспортната инфраструктура – обсъждане.

·Актуализация на нормите за проектиране на пътища съгласно съвременните тенденции за развитие на автомобилния парк в България предложения и обсъждане.

·Нов преглед на нормите за проектиране свързани с отводняването на изкопи, насипи, както и укрепването на свлачища и срутища.