1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Първа работна среща на Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“

21 Ноември 2014

Първата работна среща на Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“ се проведе на 21 ноември 2014 г. от 14 ч. в Заседателната зала на Хидротехническия факултет, 205. Темата на срещата беше „Комплексно развитие на транспортната инфраструктура“. Доклади изнесоха арх. Петър Диков, проф. д-р инж. Николай Михайлов и инж. Костадин Таушанов.

Комплексен характер на пътната инфраструктура - проф. д-р. Митко Димитров

Комплексно развитие на ТИ. Проект: Далечен южен обход на София – Магистрала Рила - инж. Костадин Таушанов

Комплексно развитие на транспортната инфраструктура - инж. Костадин Таушанов

Развитие на транспортната инфраструктура - Арх. Петър Диков

Развитие на транспортната инфраструктура. Схеми. - Арх. Петър Диков

Средносрочното планиране и изборът на приоритетни проекти - ключов момент в управлението на пътната мрежа - проф. д-р инж. Николай Михайлов